ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2010

ನೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು.
 
 

  
ಕಚ್ಚಿದರೆ ಹುಶಾರ್! 

  
ಜಗತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ


ರೋಟಿ ಮಾಡುವದು, ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ....?


ಆಪಲ್ ಐ ಪಾಡ್. ಹಾಡ್ ಕೇಳಿ


  ಅಭಿನವ ಕಾಳಿದಾಸ?ಹೈಯಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪೋಟೋಗ್ರಫಿ.